Publications
Comments
"Mother and Motherland are Dearer than Heaven"

Category Archives: Uncategorized

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम:

गैरआवासीय नेपाली संघले वैदेशिक रोजगार राहत कोष उपसमितको पहलमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।